! You are not logged in to Prodigits. Please register or login.

UrdUMaG - Topics

* UrdUMaG > Topics


Subject: *ISLAMIC SHARING* !!
Replies: 613 Views: 27261
1-> 7->>

aftab_23 4.04.11 - 03:48am
Hadish ..

Namaaz huzur - e - aqdash shallallahu allyhi wasallam ki Ankhon ki thandak H ... *

aftab_23 4.04.11 - 03:49am
Namaz K andar 6 cheezien farz H jinhein Arkaan kehte H ..

Takbir - e - Tahrima kehna .
Qayaam karna ( yaani sidha khada hona ) .
Qiraat karna ( yaani Quraan padhna ) .
Rukoo karna .
Qada - e - akhira mein tashahhud ( Attahiyaat ) ki miqdaar baithna .. *

aftab_23 4.04.11 - 03:51am
Namaz K baahar 7 cheezien farz hain jinhein sharaait kehte H ..

Badan ka paak hona .
Kapdon ka paak hona .
Jagah ka paak hona .
Satar ka chhupaana .
Namaz ka waqt hona .
Niyyat karna .
Qible ki taraf rukh karna .. *

aftab_23 4.04.11 - 03:55am
Rasulullah s.a.w. apne ghar se kisi Namaz ke liye us waqt tak nahi nikalte the jabtak Miswak na farma lete. TABRANI *

aftab_23 4.04.11 - 03:57am
Namaj chhod ne par Nuksan kya hai ? ...

Fazar ki Namaj :
Chhod ne se Chehre ki Ronak Khtm hojati hai ..
Zohar ki Namaj :
Chhod ne se Rizq mai Barqat Khtm hotaji hai ..
Asar ki Namaj :
Chhod ne se Tandurusti Khtm hojati hai ..
Magrib ki Namaj :
Chhod ne se Aoulaad naafarman hojati hai ..
Isha ki Namaj :
Chhod ne se Nind ki Raahat Khtm hojati hai .. *

aftab_23 4.04.11 - 03:59am
Namaj na padhne K nuksanaat :

Duniya ki 6 sajayein :

Allah uski Umra se Barqak khtm kar denga

Allah uske Chehre se Nooraniyat chhin lenga

Allah use kisi Amal ka azzra - w - nahin denga

Uski koi Dua Aasmaan tak buland nahi hongi

Naik logo ki Dua mai uska koi hissa na honga

Allah logo K saamne use jalil - w - khwar karega

Mout K waqt ki 3 sajayein :

Jalil hokar Marega

Bhukha Marega

Marte Waqt pyasa Marega

Kabar ki 3 sajayein :

Uski Kabar Tang kardi Jayeingi

Usper Kabar mai ajdahaa (snake) musallat kar diya jayeinga Jo humesha dasta rahega

Uske kabar mai Aang bhadkayi jayeingi

Kabar se uthne K baad ki 3 sajayein :

Allah usper Jahannam ka ek baadal musallat karega Jo use Jahannam K taraf haankar la jayeinga

Hishab K waqt Allah uski taraf Gajabnaak najar daleinga

Uska hishab sakhti se liye jayeinga Aur Jahannam mai daal diya jayeinga ..

Allah hum sab ko Aur puri Ummat ko 5 waqt ki Namajo ki pabandhi karne ki toufiq ataa kare ... Aamin sum - e - Aamin .. *

aftab_23 4.04.11 - 04:01am
Hadish :

Huzur Salallahu Allyhi Wasallam se nakal kiya gaya H k jo sakhs Namaj ko Kaza kar de, Go wah Ba'ad mai padh bhi le, Phir bhi apne Waqt par na padhne ki wajah se Ek Hukab Zahannam mai jalega Aur Hukab ki mikdar (80) baras ki hoti H

Aur Ek baras 360 din ka Aur Qiyamat ka Ek din 50 hajar baras ki baraabar hoga ,

Is hisab se Ek Hukab ki mikdar 2 karod 88 lakh baras ki huyi .. *

1-> 7->>


* Reply
* UrdUMaG Forum


fav Bookmarks

Search:
topics replies


* UrdUMaG (8)

Custom Search